Məhsullar

  • Span

    Qarış

    I. Baxış Sorbitan yağ turşusu esteri (Span), yağ turşuları qruplarını hidrofob hissə, sorbitan qruplarını hidrofilik hissə kimi göstərən qeyri-ion səthi aktiv maddədir. Polioksietilen (20) sorbitan yağ turşusu esteri (Tween), yağ turşuları qruplarını hidrofob hissə və sorbitan polietilen qlikol efir qruplarını hidrofilik hissə kimi göstərən qeyri-ion bir səthi maddədir. Ⅱ. Keyfiyyət Standartları (Polysorbate-80, CP2015 Standartına və digər seriyalar Standart USP32'ə riayət edəcək) ...